Bild: SCANDINAV BILDBYRÅ. PERSONERNA PÅ BILDEN HAR INGEN KOPPLING TILL ARTIKELN.

Livsberättargruppen ger äldre deltagare nya vänner, erfarenheter och minnen

21 december, 2022
  • Livsfrågor

Livsberättargruppen har gett deltagarna en ökad livskvalitet. De har fått nya vänner, nya erfarenheter och nya minnen. De har fått möjlighet att dela sina livsberättelser och fått stöd och uppmuntran från varandra.

Livsberättargruppen har gett äldre människor i Kalmar en ökad livskvalitet. Under hösten har åtta pensionärer i åldrarna 75-90+ samlats en gång i veckan under 10 veckor för att dela livsberättelser med varandra. Gruppen har träffats i Heliga Korsets församling och ledare har varit en diakon och en präst.

Materialet ”Livsberättargrupp för existentiell och psykisk hälsa” har använts och syftet med gruppen är att få delta i en social gemenskap, utbyta erfarenheter och ge och ta emot stöd. Annonser har publicerats i lokaltidningar och gratistidningar för att bjuda in till gruppen.

Vid första träffen fick deltagarna intervjua varandra två och två och sedan presentera varandra. Varje gång man träffas delar man en bit av sin livsberättelse och de sista gångerna väljer man gemensamma teman att samtala om. Man får också välja en utmaning som man ska genomföra till nästa gång.

När man delar sina livsberättelser väcks minnen till liv och man känner igen sig i varandras upplevelser. En dotter sa att hennes mamma är så glad när hon har varit på gruppen. Livsberättargruppen har gett de äldre deltagarna nya vänner, nya erfarenheter och nya minnen. De har fått möjlighet att dela sina livsberättelser och fått stöd och uppmuntran från varandra.

Ledarutbildningen för Livsberättargrupper har anordnats av Sensus.