Livet – värt att dela

9 mars, 2023
  • Samtal om livet

Livsberättargruppen i Malmö träffas en gång i veckan för att prata om livet. Studiecirkeln är ett tryggt sammanhang där man kan dela med sig av sina egna minnen, tankar och känslor men också lyssna på andras berättelser.

Gruppen träffas i tio veckor och diskuterar varje gång utifrån ett speciellt tema. I samtalen tas dessutom hjälp av avslappning och foton för att öppna för tankar och känslor.

Under de sista träffarna blickar man framåt och använder sig av en problembaserad metod för att sätta upp mål för hur deltagaren kan fortsätta sin livsberättelse.

Det är fantastiskt att i en trygg grupp få dela livet. Både det som varit men också det som är och hur man skulle vilja ha det.

Vill du komma med i en livsberättargrupp? Mejla malmo@sensus.se

Livsberättargrupper

Livsberättargrupper är samtalsgrupper för äldre som syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Konceptet är vetenskapligt utvärderat och har visat mycket goda resultat.

Läs mer