Livesända konserter under pandemin

10 december, 2021
  • Musik – Band och artister
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ

Med hjälp av goda samarbeten och digital teknik kunde Sensus Östersund flytta musikverksamhetens livespelningar från det fysiska till det digitala rummet.

Att stå på scen och spela sin musik för en livepublik är en viktig målbild som de flesta band och artister som driver studiecirklar hos Sensus delar. En möjlighet som nästintill helt försvann för musiklivet under de mest strikta pandemirestriktionerna. Med hjälp av goda samarbeten och digital teknik kunde Sensus Östersund lösa problemet genom att flytta livespelningarna från det fysiska till det digitala rummet.

— Visst är det underbart att spela för sin egen skull, men tydligt är att en av de starkaste drivkrafterna banden har bakom alla dessa repetitioner ändå är att inför en publik få visa upp vart man har kommit i sitt musicerande, berättar Morgan som är verksamhetsutvecklare inom musikområdet hos Sensus Östersund.

För att stötta musikverksamheten och skapa möjligheter för musikerna att få möta publik trots omständigheterna bestämde sig Sensus Östersund för att arrangera konserter som kunde sändas online. För att ro projektet i hamn inledde de ett samarbete med den lokala restaurangen Captain Cook, och fick på så vis tillgång till en lokal som fungerade både som scen och inspelningsplats. De knöt också till sig ett företag som de visste arbetade med att just livesända arrangemang.

Tillsammans arrangerade de totalt 12 konserter som livesändes för allmänheten. Formatet gjorde att publiken själv kunde välja om de ville se konserterna live eller titta på inspelningarna i efterhand. Ett lyckat projekt som gav musiker chansen att spela live trots att de inte kunde vistas på samma plats som publiken.

Artisten Ellen