Bild: Läxhjälpen

Läxhjälpen

11 november, 2019
  • Pedagogik och ledarskap
  • Demokrati och rättigheter

Sedan 2018 har Stiftelsen Läxhjälpen och Sensus ett nationellt samarbete. Grunden för samarbetet är att Läxhjälpen och Sensus delar syn på inkludering, bildning, lärande och spridning av kunskapsinhämtning.

På Läxhjälpen arbetar 15 elever och tre läxhjälpare tillsammans två gånger i veckan och under träffarna arbetar elever och läxhjälpare tillsammans och lär sig av varandra. Samarbetet med Sensus möjliggör att Läxhjälpen kan använda Sensus lokaler som en plats för läxhjälpare att mötas och dela kunskaper med varandra, något som är viktigt eftersom läxhjälparna annars arbetar i olika grupper på olika skolor runt om i Göteborg.

Stiftelsen Läxhjälpen arbetar för att få fler unga att klara skolan – att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb.

Tillsammans med våra samarbetspartners gör vi en konkret insats för att höja kunskapsnivån hos Sveriges framtid. Genom att rikta stödet dit det behövs allra mest, och genom läxhjälpsprogrammets unika metod nås konkreta och signifikanta resultat.

Läxhjälpen höjer inte bara betyg, utan bidrar också till ökad trygghet och att färre unga hamnar utanför arbetslivet. Dessutom bidrar läxhjälpsprogrammet till motiverande möten mellan eleverna och universitets- och högskolestudenterna som resulterar i förebilder, samt bygger broar mellan unga och näringslivet. Läxhjälpen är en konkret insats för en mer jämlik skola.

Om Läxhjälpen

  • Elever med F i ett eller flera kärnämnen följer ett unikt, gratis och strukturerat läxhjälpsprogram med målet att nå gymnasiebehörighet och komma närmare sina drömmar.
  • Läxhjälparna är avlönade högskolestudenter som följer sina elever under minst en termin. De blir förebilder, får en ingång i arbetslivet och får en utbildning i vår pedagogik innan de börjar arbeta.
  • Finansieringen för läxhjälpsprogrammet kommer i huvudsak från långsiktiga samarbeten med näringslivet och kommuner.
  • Vi samarbetar med de högstadieskolor runt om i Sverige med lägst resultat och som alltså har en stor andel elever som inte klarar grundskolan.
  • Resultat mäts och redovisas, både hårda värden såsom elevernas betygsutveckling, men också mjuka värden där eleverna själva skattar hur exempelvis deras självförtroende och studieteknik ökat genom läxhjälpsprogrammet.

Läs mer: laxhjalpen.se