Lärkontraktet utmanade mig att utvecklas

3 januari, 2019
  • Arbetsliv

En röst om Sensus diplomutbildningar.

Vad tilltalade dig i Sensus utbildning?

Jag behövde utvecklas som chef och ledare. Det som intresserade mig mest var lärkontrakten, där vi fick jobba med det som vi stod i just då. I mitt fall handlade det om att vi var mitt i en pastoratsreglering vilket krävde mycket av mig som chef. Med lärkontrakten fick jag möjlighet att reflektera över och utveckla min då aktuella arbetssituation.

Vad har du tagit med dig från utbildningen?

Jag har blivit stärkt i min roll som chef och vet mer om vad jag gör bra och vad jag behöver utveckla. Jag har insett vikten av reflektion och fått verktyg för att göra det. Att ha fått träffa andra i ledande befattningar har varit värdefullt.


Magnus Rickardsson, fastighets- och kyrkogårdschef, Gislaveds pastorat
Deltagare – Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan