Bild: Eva Ajaxén

Efterfrågad kyrkvaktmästarkurs

19 december, 2023
  • Historia
  • Musik – Studio/ljud/ljus/DJ
  • Samtal om livet

Under 2023 genomförde Sensus en kurs i Stockholm som var speciellt framtagen för de som arbetar som kyrkvaktmästare inom Svenska kyrkan.

Kursen rustade kyrkvaktmästare med kyrkorummens symbolspråk, kyrkohistoria, liturgi och hur vi bemöter olika människor samt tekniska frågor såsom ljud och bild vid inspelningar. Responsen var överväldigande och kursen blev fulltecknad på kort tid. Med tanke på det stora intresset, planerades en ny omgång av kursen i början av 2024. Även denna omgång blev snabbt fulltecknad, vilket ledde till att Sensus nu planerar för en tredje omgång i april.

Det är tydligt att det finns ett stort behov och intresse för denna typ av utbildning. Deltagarna har visat stor entusiasm och engagemang, vilket bland annat resulterat i att de skapat en Facebook-grupp med namnet "Vi som gått kyrkvaktmästarkursen". Denna grupp fungerar som en plattform för deltagarna att utbyta erfarenheter, ställa frågor och stötta varandra i deras yrkesroll.

Det är uppenbart att det finns ett behov för denna yrkesgrupp att mötas och utbyta erfarenheter. På Sensus studieförbund ser vi det som vår uppgift att bereda plats för detta. Det känns viktigt att kunna erbjuda en plattform där kyrkvaktmästare kan fördjupa sig i sin roll, utveckla sina färdigheter och stärka sitt nätverk. Vi ser fram emot att fortsätta stödja denna viktiga yrkesgrupp i deras fortsatta utveckling.