Kyrkomusiksymposium 2022 – med kyrkan som klangbotten

6 oktober, 2022
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Körsång

Runt 450 deltagare, 130 medverkande och 240 körsångare möttes i Uppsala 16-18 september för att sjunga, spela, dansa, uppleva och prata om kyrkomusikens kraft och möjligheter för kyrkan, samhället och den enskilda människan.

Under tre intensiva dagar med konserter, gudstjänster, seminarier, möten och utställningar fylldes kyrkor, församlingslokaler, slott, hotell och stadens gator av kyrkomusiker och andra intresserade från hela landet.

I programmet kunde vi bland annat höra om kyrkomusikens historia, arbetet i församlingar i mångkulturella områden, ledarskap och metodik för barn och ungdomar, körens betydelse för körsångarna, hur vi skapar förutsättningar för psalmsång, hur orgelmusik kan användas för att främja existentiell hälsa och mycket mer.


Kyrkomusiksymposium 2022 – några axplock ur programmet (längd: ca 11 min)


I Uppsala domkyrka öppnades rummet för en upplevelse utöver det vanliga då sångare, musiker, dansare och ljusspel samspelade med varandra och besökarna i en myllrande performance i alla domkyrkans hörn. Musik från alla tider kunde höras under en vandring bland valven.

Så härligt det var att kunna genomföra Kyrkomusiksymposium 2022 på plats i Uppsala, efter att under ett par år bara kunnat träffas via skärmar och med avstånd. Stämningen var hög och glädjen påtaglig, inte minst när vi får sjunga tillsammans. Vi kan bara konstatera att det är viktigt att mötas och att kyrkomusiken spelar en stor roll i vårt samhälle.

Kyrkomusiksymposium 2022 visar att kyrkans musik klingar starkt. En kraft, en kontaktyta och klangbotten i rörelse, för kyrkan och för det svenska musiklivet. Framtiden utmanar Svenska kyrkan och Sensus till nya mötesplatser mellan kyrkan, musiklivet och samhället.

(Marit Torkelson, Svenska kyrkan, projektledare för kyrkomusiksymposiet)


Kyrkomusiksymposiet som en nationell mötesplats arrangerades av Svenska kyrkan och Sensus för sjunde gången sedan starten 1998.

Övriga samverkansparter 2022:

Uppsala kommun
Kungliga Musikaliska Akademien
Uppsala domkyrkoförsamling
Uppsala universitet
Kungliga Akademiska Kapellet
Svenska kyrkans utbildningsinstitut
St. Lars Katolska kyrka i Uppsala
Uppsala stift
Stockholms stift
Kyrkosångsförbundet i Stockholms stift
Föreningen Göteborgs Internationella Orgelakademi - FGIOA
Organister i framkant – OiF
The Barbro Osher Pro Suecia Foundation