Kyrkomusiker som kall – det bara blev så

4 april, 2023
  • Musik – Körsång
  • Livsfrågor

Ulrika från Broby började sin bana med sin syster då de spelade och sjöng sig genom uppväxten. Förutom en tid som begravningsentreprenör har hon varit kyrkomusiker hela sitt liv och sedan 2012 i Åhus församling.

”Jag leder körer och konfirmander, spelar på begravningar, vigslar och dop – och på söndagar såklart. Sedan är det också alla musikgudstjänster vi har”, beskriver Ulrika Faijermo sitt arbete.

Att vara kyrkomusiker är inget 8 till 5 jobb då mycket handlar om kontakter med olika människor i det dagliga. Ulrika leder sina körer demokratiskt med årsmöten och olika utskott. Bland körerna märks ungdomskören ”Con Moto” och vuxenkören ”Trekvart” – båda med cirka 25 personer i varje.

Jag brinner för att hitta sammanhang och koppling som kanske inte var självklara från början.

Ulrika leder också ”Eftis” för lågstadiebarn två dagar i veckan med pyssel och kör. I dagsläget är det cirka 40 barn i två grupper om tjugo.

”Ulrika gör så stor nytta för så många eftersom hon vågar öppna upp och får oss alla att prata med varandra”, berättar Lina Ringberg som arbetar på Sensus men också är körmedlem i ”Trekvart”

”Som ideell blir man involverad och sedd; om jag får ett uppdrag betyder det att jag blir sedd och kan något. Det relationella blir en ny dimension i hennes yrkesutövning, avslutar Lina.