Bild: Fridays for future Linköping

Kvinnor i Svenska Kyrkan engagerar sig för klimatet

27 december, 2023
  • Hållbar utveckling

I Sensus studielokaler i Linköping samlas gruppen Fripratarna, bestående av medlemmar från Kvinnor i Svenska Kyrkan, för att utforska och agera kring miljö och klimatfrågor. Med temat "Fred med jorden, fred på jorden" har de fördjupat sig i "Ett biskopsbrev för klimatet" och engagerat sig i Fridays for Futures klimatdemonstrationer, vilket visar på en stark vilja att omsätta kunskap i konkret handling.

Gruppen Fripratarna, som är en del av Kvinnor i Svenska Kyrkan, har under hösten engagerat sig i en studiecirkel hos Sensus i Linköping. Med temat "Fred med jorden, fred på jorden" har gruppen läst "Ett biskopsbrev för klimatet" och använt studiematerialet "Hur skapar vi fred med jorden?" Deras studier har inspirerat dem att delta i Fridays for Futures klimatdemonstrationer utanför Linköpings stadshus, vilket visar på ett aktivt engagemang för miljöfrågor.

Cirkelledaren Lillemor Eriksson delar sina tankar om gruppens arbete och insikter:

"Vi har insett hur viktigt det är att veta var man själv står i klimatfrågan. Många pratar om miljöns betydelse, men det kräver personliga uppoffringar för att göra skillnad. Vi har också upptäckt att det finns komplexa problem, som exempelvis vindkraftverkens påverkan på samernas renbetesmarker i Norrland. Det är inte alltid svartvitt."

Diskussionerna i gruppen har främst kretsat kring hur man kan agera konkret för att bidra till en bättre miljö. "Det kan kännas överväldigande att veta att det är en viktig fråga utan att veta hur man kan påverka. Vi har beslutat att göra banderoller och skyltar för att delta i klimatdemonstrationer. Det är ett sätt att visa vårt stöd för de unga som kämpar för sin framtid, en framtid som kommer att påverka dem mer än oss," förklarar Lillemor.

Fripratarna har redan vidtagit åtgärder som att minska flygresor och bilanvändning samt att vara medvetna om sina matvanor. Genom att stå sida vid sida med Fridays For Future vill de visa att varje insats räknas och att solidaritet över generationerna är avgörande i kampen för klimatet.