Bild: Scandinav Bildbyrå. Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln.

Kvinnoliv i förändring - en samtalscirkel

25 november, 2022
  • Samtal om livet

”Kvinnoliv i förändring" är en samtalscirkel för kvinnor om klimakteriet och andra förändringar i den kvinnliga medelåldern. Studiecirkeln som startade i Karlstad i november 2022 är ett bra exempel på hur en studiecirkel kan göra skillnad för den enskilda människans lust till lärande och möjlighet att påverka sin livssituation.

Att ständigt och på olika sätt göra omvärldsspaning, vara inlyssnande, lyhörd och ibland sätta ett fuktat finger i luften för att känna i vilken riktning vindarna blåser hör till vardagen för en verksamhetsutvecklare på ett studieförbund. Och att därtill hålla sig inom ett antal ramar så som statens fyra syften med folkbildningen och Sensus egna identitet. Det är mot den bakgrunden Sensus i Karlstad tillsammans med en medlemsorganisation började spåna på en studiecirkel inom temat kvinnoliv.

Några av dom tankar och känslor som kom fram när studiecirkeln planerades och som sedan låg till grund för upplägget var:

”Jag har inga ord för vad som händer mig.”

”Jag känner inte längre igen mig själv.”

”Vården erbjuder ingen hjälp.”

Det känns skamligt att tala om det.

”Under all mina år som koordinator på Sensus är det få gånger jag fått uppleva att en studiecirkel fyllts på med anmälningar så snabbt som Kvinnoliv i förändring”, berättar Ulrica Jonsson, koordinator på Sensus i Karlstad. Samma kväll ska samtalscirkeln starta i Norrstrandskyrkan i Karlstad. 

Studiecirkeln utgår från deltagarnas egna liv med bland annat samtal, diskussioner och kunskapsinläsning. Målet är att i gemenskap bryta tystnaden, finna vägar att må bättre och förändra världen för kvinnoliv i kommande generationer.

Vid vissa tillfällen är inbjudna gäster där för att prata om specifika teman som i förlängningen hoppas ge mer kunskap och verktyg kring kvinnokroppen i förändring. Förhoppningsvis bidrar studiecirkeln som fenomen till att deltagarna kan få en förändring till ett nytt och starkare kvinnoliv.

”Jag är ikväll en nöjd och stolt medarbetare som i det lilla känner att vi tillsammans kan göra skillnad för den enskilda människans lust till lärande och möjlighet att påverka sin livssituation”, avslutar Ulrica.