Kulturverksamhet och samarbete skapar magi på Bananpiren

15 december, 2023
  • Kultur och skapande
  • Demokrati och rättigheter

När Frihamnsdagarna tog plats på Bananpiren förvandlades området till en pulserande smältdegel av kultur och samarbete. I ett gemensamt tält stod verksamhetsutvecklare från olika studieförbund redo att visa upp en rikedom av kulturella aktiviteter som speglar studieförbundens betydande roll i hela Sverige.

Den 31 augusti – 2 september 2023 var Frihamnsdagarna i Göteborg. I vårt gemensamma tält var det full aktivitet. Varje studieförbund hade förberett olika aktiviteter för att engagera och inspirera besökarna. Vårt mål var att visa upp den rika kulturverksamhet som studieförbunden tillsammans bidrar med över hela Sverige. Sensus bjöd in till en kreativ workshop tillsammans med Seriefrämjandet, där deltagarna fick chansen att rita sin drömstad. Men det fanns även utrymme för djupare samtal. Besökarna fick möjligheten att sitta ner och diskutera livets stora frågor med en filosof.

Under de tre dagarna som Frihamnsdagarna pågick, var det en ständig ström av samtal, filmvisningar och utställningar i vårt tält. Vi skapade tillsammans, delade med oss av våra tankar och idéer, och njöt av svenska äpplen.

Det var en känsla av samarbete och stolthet som präglade dessa dagar. Vi var stolta över att kunna visa upp den mångfald av kulturaktiviteter som studieförbunden erbjuder, och glada över att kunna dela denna upplevelse med alla som besökte vårt tält. Frihamnsdagarna på Bananpiren blev ett levande bevis på att när vi arbetar tillsammans, kan vi skapa något riktigt stort och betydelsefullt.