Bild: Torsten Sundberg

Körsång, psalmsång och barnsång

10 december, 2019
  • Musik – Körsång

Sångrösten är människans första och närmaste konstnärliga uttrycksmedel, vilket bland annat visar sig hos de 50 000 människor som varje vecka sjunger i en kör som Sensus samarbetar med. Detta vill Sensus uppmärksamma, stödja och utveckla. Vi bidrar till musiklivet bland annat genom att ta fram material, koncept och verktyg samt möjliggöra mötesplatser för körsångare. Här är ett axplock av händelser och aktiviteter från 2019.

Samarbete om körledarkurser

För andra året är Sensus med i samarbetet om Dirigent- och körledarkurserna i Malmö. Kurserna har historia ända från 40-talet, men arrangeras sedan 2008 under en sommarvecka med Körcentrum Syd som producent. 60 körledare sam­lades i år för att lära, nätverka och inspireras av varan­dra. Nytt för 2019 var kursen Anti-Aging för rösten som samlade många deltagare. Andra kurser som gavs var dirigering på tre olika nivåer, barnkörledning och komposition. Övriga organisationer i samarbetet är Sveriges Körförbund, Sveriges Kyrkosångsförbund, UNGiKÖR och Föreningen Sveriges Körledare.

Psalmernas väg

Ett tio år långt och tusentals sidor tjockt projekt av­slutades under året, då de sista delarna av uppslagsverket Psalmernas väg blev klara. Alla psalmbokens psalmer hade då fått sin genomgång av historik, musik och text. Projektet firades med boksläpp och psalmseminarium, arrangerat av Wessmans musikförlag och Enskilda Högskolan Stockholm. Sensus fanns med som medarrangör och presenterade samtidigt den nya stu­diehandledningen som skrivits, för att underlätta läs­ning och ge förslag på olika sätt att använda böckerna i studiecirklar, gudstjänster och psalmsångskonserter.

Upprop för barns sång

Under våren 2019 formulerade Kungliga Musika­liska Akademien ett upprop för barns sång som ett svar på många år av försämrade villkor för barn att få sjunga utifrån sina egna fysiska röstförut­sättningar. Samtidigt bjöd man in musiklivet till att skicka in berättelser om aktiviteter av olika slag som görs för barn och sång runt om i landet. Responsen var enorm och nu följer ett arbete av samordning, bildning och uppbyggnad av nätverk.

Under hösten deltog representanter från Sensus och tretton andra organisationer i ett rundabords­samtal om hur vi kan samarbeta för att skapa förbättring i de sammanhang vi befinner oss och för­söka få gehör för situationen från flera håll. Förening­en Sveriges körledare bjöd in till samtalet i samband med Musik i Syds konferens Barns röster och sång.