Bild: Torsten Sundberg

Körsång i coronatid

30 december, 2020
  • Musik – Körsång
  • Tro och religion

Körsång är en av de verksamheter som har påverkats mycket av pandemin. Hur kan man sjunga tillsammans när det inte är möjligt att träffas fysiskt? Med mycket kreativitet, en hel del flexibilitet och med ett handfast stöd i Sensus digitala verktygslåda har många körer hittat lösningar på de hinder som pandemin medfört.

I mars 2020 stängde stora delar av kör-sverige ner sin verksamhet. Kort efter började det bubbla i forumen: ”Hur gör ni nu?”, ”Vi har provat att…”, ”I vår kör gör vi så här” eller ”Detta funkar inte alls”.

Gruppen Torg – Musik i kyrkan och körer, som arbetar med utveckling inom området, gick från att ha månadsmöten till att ha veckomöten, för att stämma av läget, fånga upp behov, dela erfarenheter och samla goda exempel. När Sensus digitala verktygslåda lanserades i slutet av mars innehöll den en helt egen kategori för alternativa körövningar. Det handlade om att sjunga utomhus, träffas i små grupper, öva via digitala möten eller till och med – när det visade sig svårt att få till samsjungandet i det digitala rummet – övergå till att prata om körrelaterade ämnen.

Det som alla trodde skulle bli en kort period visade sig hålla i sig. Rekommendationer och råd har skiftat och när förhoppningarna i början på hösten grusades var det ett tag tungt och den digitala tröttheten påtaglig. Man ville träffas! Man ville sjunga tillsammans!

Men successivt förändrades även det. I början gavs grundläggande kurser och lärtillfällen i att leda grupper i digitala rum och att spela in och sända konserter och repetitioner. Sedan såg vi ändå att många tog ytterligare steg framåt – den digitala kompetensen hade ökat och allt mer fördjupande kurser gavs.