Konstbildning på nätet

12 november, 2019
  • Konst och hantverk

Tillsammans med Sveriges konstföreningar Gävleborg erbjuder Sensus nätbaserade studiecirklar i konsthistoria för alla konstföreningar i Sverige anslutna till Sveriges konstföreningar. Cirklarna består av filmade föreläsningar.

Gruppen träffas i sitt lokala sammanhang och tittar på filmerna tillsammans och samtalar kring föreläsningarna. När en ny kurs tas fram erbjuds möjlighet att delta på plats i Gävle, där föreläsningarna filmas.

Målet var ursprungligen att underlätta konstbildningen i Gävleborg och möjliggöra detta oavsett var i regionen man bor. Men kurserna har välkomnats även av andra distrikt och enskilda föreningar anslutna till Sveriges Konstföreningar. Under ett antal år har ett stort kursutbud skapats som finns tillgängligt via Sensus hemsida. Det finns kurser om svensk och internationell bildkonst, arkitektur, design, samt tematiska kurser om bl.a. kvinnor i konsten. Dessa har nått flera hundra medlemmar i olika konstföreningar.

Under 2019 har vi tagit fram en ny kurs, Den moderna formgivningens historia med Jan O M Karlsson, universitetslektor i konstvetenskap som föreläsare.

– Det gäng här i Söderhamn som deltagit i studiecirkeln är oerhört entusiastiska, säger cirkelledaren Anders Norén, som även är ordförande i Gävleborgs konstföreningar. Intressant ämne, bra föreläsare och just studiecirkelformen passar oss väldigt bra!