KFUM Umeå

1 september, 2020
  • Friluftsliv

En av Sensus medlemsorganisationer, KFUM Umeå, har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär. Syftet har varit att ge barn och ungdomar möjlighet att växa och utvecklas. Sedan 2003 har KFUM Umeå även bedrivit daglägerverksamhet vid Nydalasjön i Umeå, en verksamhet som vuxit snabbt och som når familjer som inte vill eller har möjlighet att skicka sina barn på övernattningsläger.

Även under rådande omständigheter med covid-19 bedrevs lägerverksamhet på båda gårdarna under 2020. Genom att anpassa verksamheten med bl.a. utökade utomhusinslag lyckades man genomföra en hälsosam och trygg verksamhet som gav deltagare och ledare en meningsfull sommar. Under året genomfördes totalt 34 läger, varav 6 läger på Norrbyskär och 26 läger på Nydala.

Totalt har 410 deltagare varit på läger hos KFUM Umeå under sommaren 2020. Hela  97 ideella ledare arbetade på båda lägergårdarna under sommaren. KFUM liksom Sensus anser att ledarna är verksamhetens grund och för att säkra en bra och välfungerande verksamhet behöver ledarna utbildning och stöd.

Under 2020 genomfördes utbildningar som upptakten, Högre ledarutbildning och en mängd olika instruktörsutbildningar inom bland annat klättring, trygghets- och samarbetsövningar, höghöjdsaktiviteter, trampolin och segling.