Karlshamns Kammarkör lyfter kvinnliga tonsättare

14 mars, 2022
  • Musik – Körsång

Frågor om representation och mångfald har diskuterats livligt i kulturlivet de senaste åren, och då inte minst frågan om kvinnors osynlighet. Karlshamns Kammarkör bestämde sig 2020 för att ta sig an frågan genom att skapa ett program med musik enbart av kvinnliga tonsättare.

Musiken spänner över olika länder, tidsepoker och stilar och innehåller kompositioner av alltifrån det medeltida universalgeniet Hildegard av Bingen till en av vår tids mest älskade artister, Dolly Parton.

Precis som för resten av Kultursverige kom dock pandemin att tvinga kören att lägga om verksamheten. Repetitioner hölls utomhus så länge vädret tillät, och under närapå ett halvårs tid genomfördes de på distans via Zoom. Först hösten 2021 kunde verksamheten återgå till mer normala former, och kören hade möjlighet att en första gång framföra musiken på en uppskattad konsert i Olofström.

Samarbetet med Sensus har fortgått under hela denna utmanande period, och under den tid då mer eller mindre all konsertverksamhet låg nere utnyttjade körens ledare Justin Hazelgrove tillfället för att istället fokusera på klang, sångteknik och musikalisk utveckling. Och detta arbete visar tydliga resultat när nu kören återigen framför regelbundna konserter.

Körprogrammet med kvinnliga tonsättare, Nevertheless, she persisted, är ett pågående projekt som framöver planeras att breddas ytterligare vad gäller språk, etnicitet och ursprung. Representation och mångfald är nämligen en ständigt pågående debatt, snarare än en fråga som går att lösa en gång för alla.

Konserten går att boka via karlshamnskammarkor.se

#sensushjärtakultur