Bild: Katharina Persson

Jan-Olof packar ner nyfikenhet, öppenhet, vilja att lära och dela med sig i ryggsäcken

9 december, 2020
  • Friskvård och hälsa
  • HR och ledarskap

En röst om Lärande i rörelse. Jan-Olof deltog i kursen Ledarskap i rörelse i Grövelsjön, 2020.

Vad tycker du om metoden som används i utbildningen Vandrande ledarskap?

För mig är det väldigt givande att huvuddelen av reflekterandet och samtalen sker under rörelse, dvs att vi är ute och går. Sen att jag gick kursen i en fjällmiljö, som i sig inbjuder till eftertänksamhet och reflektion, förstärker det intrycket ytterligare.

Vad har du med dig från innehållet i kursen? Vad kommer du att ha användning utav?

Jag tar framför allt med mig några nya insikter om mig själv och mitt ledarskap. Men också mötet kunniga ledare och gamla och nya tänkesätt och metoder, den yttre miljön och samtalen med andra deltagare.

Vem tycker du ska gå kursen? Vilka passar kursen?

Kursen passar egentligen alla som vill utveckla sig själv och sitt ledarskap. Kanske framför allt den som förutom kläder och annat som behövs också packar ner nyfikenhet, öppenhet, vilja att lära och dela med sig till andra, i ryggsäcken.

Om Jan-Olof Nordström

Jan Olof Nordström arbetar som samordnare för Ideellt forum i Svenska kyrkan och deltog i utbildningen Ledarskap i rörelse i Grövelsjön, 2020

Läs mer om Lärande i rörelse

Lärande i rörelse är en metod som används inom Sensus inom en rad olika ämnesområden. En mycket populär utbildning som utgår från metoden är Ledarskap i rörelse.§

Läs merom "Läs mer om Lärande i rörelse"