Bild: Torsten Sundberg

Inspirations- och repertoardag med Nadja Eriksson

9 december, 2021
  • Musik – Körsång

Det fanns ett sorl och en förväntan redan i foajén när deltagarna började anlända till Brunflo församlingsgård tidigt en morgon i slutet av oktober. Äntligen skulle man få träffa kollegor som kommit långväga ifrån och nära. Nu skulle man få sjunga tillsammans igen, få ta del av nyskrivna sånger och ge varandra tips och tankar kring körsången. Det skulle helt enkelt bli en bra dag — och det blev det!

Nadja Eriksson, ledaren för dagen, kom flygande ända från Skåne och hade med den turen längst resväg av oss alla.

Det är inte första gången Nadja håller i kursdagar liknande denna i vår region och just den här dagen hade flyttats fram två gånger på grund av pandemin.

Strax satt hon bakom pianot och inspirerade oss med sin sång och även med sitt svängiga ackompanjemang.

Under förmiddagen sjöngs musik skriven för i huvudsak barnkör och ungdomskör.

Eftermiddagen ägnades åt musik för vuxenkör. Vi sjöng sånger om olika djur som finns i musikalen ”I samma båt” som handlar om Noas ark. Några av sångerna handlade om de kallaste vintermånaderna, andra sånger berörde mänskliga värderingar. Flera sånger handlade om hopp och till sist sjöng vi en sång ”Vårtecken” som handlade om att ljuset återigen kommer att återvända.

Samtliga sånger var komponerade och arrangerade av Nadja Eriksson som är en av de mest produktiva kompositörerna inom körmusik för kyrklig verksamhet.

Mellan sångerna hann vi också med att beröra olika frågeställningar så som:

"Olika genrer sjungs på olika sätt — det är det som ger dem deras unika uttryck! Inte bara ATT man sjunger, utan mer HUR?"

- ”HUR förmedlar man text och stämning i en körsång?”
- ”HUR får man det att svänga i en kör?”
- ”VAD krävs idag för att hålla intresset levande i barnkörerna?
- ”MÅSTE man vara rolig?”

Det fanns en glädje, upprymdhet och ett gnolande i foajén när deltagarna tog på sig sina varma jackor och lämnade Brunflo församlingsgård en sen eftermiddag i oktober.

Nadja Eriksson

Nadjas intresse för musik vaknade i tidig ålder under uppväxten i Roslagen. Efterhand utvecklades en förkärlek för körsång och det utmynnade i att hon utbildade sig till musiklärare på Musikhögskolan i Stockholm 1979. Nadja arbetar som musiker i Svenska kyrkan i Simrishamn där hon har ett flertal körer. ”För mig är kyrkan en krafthämtningsplats för alla, varifrån man än kommer och vem man än är. Det är allas kyrka.”