Innovativ kommunikation kring Östersjöregionens gemensamma kulturarv

25 maj, 2022
  • Historia
  • Livsfrågor

Tack vare finansiering från SI arbetar Sensus region Skåne - Blekinge tillsammans med organisationer i Danmark, Litauen, Polen för att synliggöra kulturarvet runt Östersjön.

Synliggöra och tillgängliggöra gemensamt kulturarv
Projektet Time Machine syftar till att synliggöra och tillgängliggöra Östersjöregionens gemensamma kulturarv och några av de många förkristna kultplatser som finns runtom Östersjön. Platserna rymmer en stor potential och projektet syftar till att öka tillgängligheten och informationen kring dessa.

Stärka den kulturella identiteten
Östersjöländerna har ett gemensamt kulturarv och genom att knyta ihop platserna i en landsöverskridande samverkan kan man hjälpas åt att lyfta regionens rika kulturarv och därigenom stärka den kulturella identiteten. Projektet är på 1,5 år och avslutas till årsskiftet.

Partners i projektet:
EUCC Baltic Office (Litauen)
Directorate of Žemaitija National Park (Litauen)
Gdańsk University - Institute of Archaeology and Ethnology (Polen)
Bornholm Museum (Danmark)
Sensus studieförbund region Skåne – Blekinge (Sverige)

projektet sker i samarbete med