I have a dream – Växjö mot rasism

27 december, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Den 28 augusti 2023, på 60-årsdagen av Martin Luther Kings, legendariska tal "I have a dream", samlades vi i Växjö för att fira och minnas denna händelse. Det var en dag fylld med musik, samtal och gemenskap, allt under parollen "Växjö mot rasism".

Det började med planer på en konsert med Washington Gospel Choir, men snabbt växte idén till en större manifestation mot rasism i alla dess former. Vi samlades, hundratals starka i kören och några hundra i publiken, i Linnéparken för att tillsammans ta ställning mot kränkningar av människovärdet.

Sensus studieförbund, Svenska kyrkan i Växjö och Kyrkorna tillsammans i Växjö stod som huvudarrangörer för dagen, i nära samarbete med Växjö kommun och Svenska Gospelverkstaden Sydost.

Dagen inleddes med ett panelsamtal mellan företrädare för kommunens politiska partier i Domkyrkocentrum, där rasismens utmaningar och hur vi kan bekämpa dem diskuterades. Därefter följde en marsch från Speakers Corner på Storgatan till Linnéparken, ledd av Kulturskolans blåsorkester.

I Linnéparken framfördes sång och musik från Kulturskolan, S:t Sigfrids Folkhögskolas musiklinje, Växjö Mass Gospel Choir och Washington Gospel Choir. Kvällen avslutades i Domkyrkan, där Washington Gospel Choir höll konsert.

Gospelmusiken har alltid varit tätt sammankopplad med Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen. Det sägs att det var Mahalia Jackson, en av gospelmusikens stora röster, som uppmuntrade King att berätta om sin dröm.

Tillsammans vill vi arbeta för att göra den drömmen till verklighet - vi hoppas att "Växjö mot rasism" inspirerade alla som deltog att fortsätta kampen för en mer inkluderande och rättvis värld.