Bild: Scandinav bildbyrå

Hjärnkoll

13 november, 2019
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Trots att det är så vanligt finns fortfarande mycket stigma och fördomar förknippade med psykisk ohälsa. Det vill Hjärnkoll ändra på.

Varje år anordnar Hjärnkoll utbildningar för blivande ambassadörer samt fortbildningar för befintliga ambassadörer för att ha en god kvalitetssäkring.

- Där har Sensus varit en ovärderlig tillgång då vårt samarbete med dem möjliggör att vi kan låna deras lokaler i utbildningssyfte samt till möten. Sensus har med sitt stora nätverk varit till stor hjälp med att få ut Hjärnkolls budskap att våga prata om psykisk ohälsa, säger Julia Persson på Hjärnkoll.

Ambassadörerna föreläser om sina egena erfarenheter – på skolor, arbetsplatser, myndigheter, inom vården och ute i samhället. De syns och hörs också ofta i media, allt för att visa att psykisk ohälsa inte är något att vara rädd för. Vi har bara olika funktionssätt och vi tjänar alla på att olikheterna tas tillvara, mänskligt och ekonomiskt.

Kärnan i Hjärnkoll är de omkring 300 ambassadörer som själva har erfarenhet av psykisk ohälsa eller är anhöriga till någon med psykisk sjukdom. De har livsberättelser och kunskaper som de vill dela med andra – med syfte att öka kunskapen och minska stigmat som är kopplat till psykisk ohälsa.

Hjärnkoll

Ambassadörerna bidrar med en unik kunskap så som:

  • Hur det är att leva med olika diagnoser, så som depression, bipolär sjukdom, adhd, add och autismspektrumdiagnos.
  • Hur medarbetare och chefer kan bemöta och stötta en person som har psykisk ohälsa. Hur det är att vara ung och leva med psykisk ohälsa.
  • Hur migration kan påverka psykisk hälsa

Läs mer: hjarnkoll.se