Hiphop – folkbildning – integration

12 november, 2019
  • Musik – Band och artister

Studio Give Back är en musikstudio men samtidigt ett integrationsprojekt. I studion samlas musikintresserade ungdomar från Hageby, Navestad och Klockaretorpet med omnejd för att skriva, rappa och spela ihop.

Med musiken som gemensamt intresse ger studion ungdomarna ett socialt sammanhang, utlopp för sin kreativitet och en möjlighet att göra sin röst hörd.

I projektet läggs stor vikt vid att skriva texter. Förutom språkträning får ungdomarna genom texterna möjlighet att ta upp personliga erfarenheter och ge röst åt sina perspektiv på samhället. Med texterna som utgångspunkt samtalar ungdomarna sedan tillsammans med ledarna om till exempel värderingar och normer.

Studio Give Back vill stimulera till att utveckla tankar och förståelse för komplexiteten i tillvaron samt bidra till ett ökat samhällsengagemang. På så vis tror vi att ungdomarna också får en ökad framtidstro. Ledorden för Studio Give Back är kreativitet, meningsfullhet och delaktighet.

Projektet finansieras med stöd av Norrköpings fond för integrationsinsatser och är ett samarbete mellan Sensus Östra Götaland och föreningen Give Back.