Helhetslyftet – en bro till integration för tredjelandsmedborgare i Borås och Halmstad

15 maj, 2024

I Borås och Halmstad har Sensus engagerat sig i projektet Helhetslyftet, ett initiativ som syftar till att stödja tredjelandsmedborgare i deras integration i det svenska samhället.

Projektet, som finansieras av Europeiska unionens Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF), fokuserar på att förbättra deltagarnas svenska språkkunskaper, förbereda dem för arbetsmarknaden och öka deras känsla av delaktighet i samhället.

Sensus specifika roll i Helhetslyftet är att erbjuda stöd inom föräldraskap och samhällsinformation. Målet är att 165 tredjelandsmedborgare ska genomgå dessa utbildningar fram till sommaren 2025. Halvvägs in i projektet har redan över 90 deltagare från både Halmstad och Borås deltagit i våra utbildningscirklar.

Utbildningarna täcker viktiga ämnen som rättigheter och skyldigheter i Sverige, familjebildning, det svenska skolsystemet och hälsovård, samtidigt som de stärker deltagarnas svenska språkfärdigheter. Ett centralt mål med studiecirklarna är att bygga förtroende för samhällets institutioner och bekämpa desinformation, samt att främja respekt och förståelse mellan individer oavsett bakgrund.

För att ytterligare stärka projektets effektivitet har Sensus även genomfört kompetenshöjande insatser för personalen inom Helhetslyftet, inklusive föreläsningar om mångfald och dialog samt barnkonsekvensanalys och Synen på barn och vuxennorm.

Ett spännande inslag i projektet är samarbetet med Göteborgs universitet där forskare tillsammans med lokala aktörer har utvecklat metodmaterial och en forskningsrapport. Denna rapport, som fokuserar på läxhjälp och lokal samverkan, syftar till att inspirera och vägleda nya föräldranätverk samt främja erfarenhetsutbyte mellan olika aktörer.

Projektet Helhetslyftet har även uppmärksammats nationellt och stod som segrare i tävlingen Eurovision Project Contest. Tävlingen ägde rum under Europadags-firandet den 7 maj i Kulturhuset i Stockholm, där åtta EU-finansierade projekt från olika delar av Sverige presenterades. Helhetslyftet är nu inbjuden att tävla vidare under konferensen INFORM EU i Hannover 27-29 maj. De tävlar då mot sju andra projektpresentationer från 6 EU-länder.

Genom dessa insatser bidrar Sensus aktivt till att stärka integrationen och samhällsdeltagandet bland tredjelandsmedborgare i Sverige, vilket är en viktig del av vårt arbete för ett inkluderande samhälle.