Har du provat att sätta ord på det?

16 februari, 2023
  • Samtal om livet

Har du provat att säga det högt? Eller till någon annan. Ålder, förutsättningar eller åsikter spelar mindre roll. Ett av folkbildningens syften är att genom studiecirklar göra det enkelt och tillgängligt att samtala. Vi möter Elisabeth Bergagård och Pernilla Agardh, båda verksamhetsutvecklare på Sensus Skåne-Blekinge, i ett samtal om olika metoder och utbildningar som sätter just samtalet i fokus.

Vi måste utmanas och våga prata med varandra. Vi måste påminnas om att lyfta blicken i föreningen eller organisationen. Gå utbildningen. Skapa förutsättningar. Under enkla former.

Inom Sensus brukar vi säga att möten förändrar människor och att människor förändrar världen. Att mötas på riktigt handlar om att dela, lyssna och reflektera. Det kan hända spontant på bussen eller regelbundet i till exempel studiecirkeln i körsång. Få tänker på hur mycket det enkla samtalet betyder och kan betyda. Men ge det chansen, visa omtanke och se någon!

I ett samtal kommer alla till tals, delar med sig till varandra på lika villkor. Samtalet ger ökad kunskap som leder till nya insikter. Pernilla säger:

Som studieförbund ska vi skapa möjligheter för samtal. Det kan vara genom de metoder vi har, men det är inte säkert att det alltid är själva verksamheten som blir det viktigaste. Det kan istället vara att vi drar ihop människor och frågar vad de vill. Det skapar ringar på vattnet! Därför vill jag fokusera på att stötta våra ledare.

Folkbildningens roll är och har alltid varit att möjliggöra. Vad vill du göra? Vad behöver du? Vi ordnar. Med den förutsättningslösa ingången möter vi människor utifrån deras behov.

Samtalet består av två delar: tala och lyssna. Det ena är inte viktigare än det andra. Just detta är både viktigt och svårt. Vi rör oss dessutom på olika nivåer och inom olika områden. Men om vi möts både på din och min arena tror vi att samhället kan bli varmare. Elisabeth säger:

Samtalet kan göra att jag förstår mig själv. Är det bara jag som tänker så här? Vad är det att vara människa och tänka alla möjliga tankar? Du måste förstå dig själv för att förstå andra. Vi behöver bli ett vi.