Hållbarhetsstugan minskar slit och släng-kulturen

4 maj, 2023
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
  • Rättigheter och hållbarhet

Varje år förväntas varor till ett värde av cirka 220 miljarder kastas, brännas eller förstöras inom EU. Detta inkluderar allt från kläder, skor och teknik som konsumenter skickar tillbaka till säljaren. Initiativet Hållbarhetsstugan lagar trasiga varor och tar tillvara på reklamerade kläder och skor. Allt för att motverka slit-och-släng-mentaliteten och främja återanvändning.

Sensus mottar regelbundet kläder och skor från Outnorth, vilka deras kunder har reklamerat. Inom ramen för vårt initiativ Hållbarhetsstugan arbetar vi med att reparera skadade varor samt återvinna reklamerade kläder och skor. I detta samarbete deltar Outnorth, våra medlemsorganisationer och andra företag. Syftet med Hållbarhetsstugan är att motverka slit-och-släng-mentaliteten och främja återanvändning. Genom detta arbete bidrar vi aktivt till en mer hållbar konsumtion och en minskad miljöpåverkan.

De reklamerade varorna som Sensus tar emot är ofta i mycket gott skick, ibland helt nya. Vanligtvis handlar det om mindre defekter såsom små fel och revor, men även missfärgningar och felaktiga sömmar kan förekomma och leda till reklamation. I arbetet med att registrera och sortera varorna har vi fått ovärderlig hjälp från deltagare i ett arbetsträningsprogram för långtidsarbetslösa och sjukskrivna.

De varor som varit hela har vi valt att sälja på det årliga evenemanget Folk & Fest, som ägde rum den 3:e maj på Medborgarhuset (mer om Folk & Fest i faktarutan). På plats fanns även instruktioner och möjligheten att laga och sy om kläder och skor.

Intäkterna på 4730 kronor har gått till Naturskyddsföreningens arbete för hållbar konsumtion. De varor som blev över har skänkts till Stadsmissionen.

Stort tack till Arbetsträningen i Medborgarhuset för sorterandet, iordningsättandet och försäljningen!

Vad är Folk & Fest?

Folk & Fest är ett återkommande evenemang som Sensus Stockholm-Gotland arrangerar varje år i Medborgarhuset för sina cirkelledare. Det serveras mat, det minglas och en mängd olika programpunkter genomförs. Alla vi samarbetar med och den som är nyfiken är välkomen att inspireras av allt som Sensus rymmer.