Hållbarhetsstugan minskar slit och släng-kulturen

4 maj, 2023
  • Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion
  • Rättigheter och hållbarhet

Varje år förväntas varor till ett värde av cirka 220 miljarder kastas, brännas eller förstöras inom EU. Detta inkluderar allt från kläder, skor och teknik som konsumenter skickar tillbaka till säljaren. Sensus får återkommande kläder och skor från Outnorth, som deras kunder har valt att reklamera.

Sensus har ett koncept som heter Hållbarhetsstugan, där Outnorth, våra medlemsorganisationer och andra företag är delaktiga. Konceptet går bland annat ut på att laga trasiga varor och ta tillvara på reklamerade kläder och skor. Allt för att minska slit och släng-kulturen och öka återanvändningen. (Länk till Hållbarhetsstugan och Insta?)

De reklamerade varorna kan i många fall vara i riktigt bra skick, till och med nya. Oftast är det ”små” fel och revor men inte sällan missfärgningar och felaktiga sömmar som är anledning till att de reklameras.

Den senaste leveransen från Outnorth var för oss stor men vi tog tacksamt emot den. Till vår hjälp att sortera ut vad som är helt med fel, kan lagas, återvinnas eller måste slängas har arbetsträning för långtidsarbetslösa och sjukskrivna hjälpt till med att registrera och sortera varorna.

De hela varorna har vi valt att sälja på det årliga evenemanget Folk & Fest*, som ägde rum den 3:e maj på Medborgarhuset. På plats fanns även instruktioner och möjligheten att laga och sy om kläder och skor.

Intäkterna på 4730 kr gick till Naturskyddsföreningens arbete för hållbar konsumtion. De varar som vart över kommer att skänkas till stadsmissionen.

Stort tack till Arbetsträningen i Medborgarhuset för sorterandet, iordningsättandet och försäljningen!

*Folk & Fest är ett återkommande evenemang som Sensus Stockholm-Gotland arrangerar för sina ledare varje år. Det serveras mat, det minglas och en mängd olika programpunkter genomförs.