Godly Play – fördjupningsdagar i Linköping

24 april, 2024
  • Tro och religion

Den 7:e och 8:e mars 2024 bjöd nätverket Godly Play Sverige in till två inspirerande dagar med fokus på barns andlighet och hur vi som vuxna kan stötta och förstå barn bättre i deras andliga utveckling.

Evenemanget arrangerades i samverkan med Sensus studieförbund och bjöd på både föreläsningar, workshops, hela Godly Play-sessioner, många goda samtal och erfarenhetsutbyten.

Under fredagen föreläste barnläkaren Kristina Bähr kring barns utveckling, och om vikten av att vuxna stöttar barn i deras tankar om sig själva, livet och alltings mening. Ett centralt tema var resiliens, eller förmågan att återhämta sig och bibehålla välbefinnande efter motgångar, något som är avgörande för barns psykiska hälsa.

Lördagen bjöd på ett besök av prästen Göran Rehnström, som med sina serieliknande bilder "Bibelns barn och unga formar historien" gav en ny infallsvinkel på bibelberättelserna. Hans kreativa sätt att närma sig de gamla texterna gav deltagarna nya perspektiv på hur dessa historier kan göras relevanta och engagerande för dagens barn.

Under dagarna fick deltagarna även möta och dela några nya Godly Play-berättelser. Två berättelser, "Jesus och de tolv" samt "Jesus och kvinnorna" användes som exempel, och vi fick fundera tillsammans hur barn kan identifiera sig med dessa bibelns karaktärer och händelser. Några workshops erbjöd vidare möjlighet att lära sig hur Godly Play kan anpassas för olika åldersgrupper, till exempel vuxna och konfirmander.

Dagarna var öppna för alla, oavsett tidigare erfarenhet av Godly Play, och det blev två mycket inspirerande dagar där vi fick ökad förståelse för barns behov av andlig utveckling och hur vi kan närma oss dessa viktiga frågor på ett respektfullt och stödjande sätt.