Bild: Scandinav bildbyrå

Gemensam syn på utveckling och lärande leder till nya samarbeten

3 september, 2019
  • Litteratur och skrivande
  • Media och kommunikation
  • Demokrati och rättigheter

Under 2018 påbörjade Sensus Stockholm Gotland samarbeten med Hello World och Läxhjälpen. Två ideella organisationer med liknande målgrupper och arbetssätt. Båda organisationerna arbetar med att öka möjligheterna för barn och unga att utvecklas på sina egna villkor, oavsett bakgrund.

Vi delar folkbildningens syn på lärande och är nu inne i en spännande utvecklingsfas tillsammans med respektive organisation.

Hello World arbetar med att sprida intresse för digitalt skapande bland barn och unga. Det gör man bland annat genom att anordna läger och meetups. Hög tillgänglighet för alla är en bärande idé.

Läxhjälpens vision är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Idén är att verka där det behövs som mest, det vill säga i skolor där skolresultaten ligger under rikssnittet.

– Det har varit inspirerande att utveckla vår samverkan. Vi har samsyn kring vikten av inkludering, bildning och lärande när vi arbetar med vår olika uppgifter som organisationer. All samverkan och utveckling har den enskilde deltagarens behov i fokus, säger Berit Murley, en av Sensus medarbetare som varit delaktig i arbetet.

Sedan samarbetet startade har Sensus bidragit med ledarutveckling inom bland annat grupputveckling, diskriminering och folkbildningens pedagogik. Vi inom folkbildningen arbetar med bildning som stärker självförtroende och motivation till att vilja lära sig mer. Detta gäller för deltagaren, men också för ledaren. En viktig uppgift framöver blir därför att stärka ledarens roll.

Vartefter samarbetet fördjupas hittar vi fler synergier. Till exempel är det stora nätverk Sensus har tillgång till genom samarbete med föreningar på olika platser och med olika fokus en viktig kanal för att nå de målgrupper Hello World och Läxhjälpen arbeter med.

Hello World

Hello World är en ideell förening som vill göra digitalt skapande tillgängligt för alla, oavsett var en bor, vilka föräldrar en har eller tidigare erfarenheter av digitalt skapande.

Läs mer: helloworld.se

Läxhjälpen

Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Läs mer: laxhjalpen.se