Gemensam kraftansträngning för psykisk hälsa i Örebro

28 september, 2023
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

Under "En vecka för livet" samlas människor från alla delar av samhället för att lära sig mer om vad vi kan göra tillsammans för att förebygga suicid, för egen del, som medmänniska och som yrkesperson.

Sensus studieförbund deltog den 4-10 september i kampanjen En vecka för livet som är en fokusvecka för suicidprevention. Tillsammans med Region Örebro län, Suicide Zero, KFUM Örebro, Hjärnkoll, Sjukhuskyrkan, kommunerna i Örebro län och flera andra samarbetsparter, har det erbjudits aktiviteter för människor i olika åldrar. Alla aktiviteter har haft samma inriktning, mål och fråga: Hur kan vi tillsammans förbygga och förhindra att människor avslutar sina liv i förtid?

Veckan inleddes med en inspirerande föreläsning av Hilda Sätherberg, från vår medlemsorganisation SHEDO. Hilda delade med sig av sin egen erfarenhet av att leva med och övervinna självskadebeteende. Det var en gripande och tankeväckande föreläsning som berörde många av oss.

Under veckan arrangerades även flera andra aktiviteter i Örebro, både digitalt och på plats. Vi hade möjlighet att träffa människor och sprida information om vikten av att prata om psykisk ohälsa och söka hjälp när det behövs. Det var en fin möjlighet att kunna vara en del av den ideella sektorn och bidra till att sprida kunskap och förståelse kring ämnet suicidprevention.

Veckan avslutades på söndagen med Hoppets lopp, ett lopp där insamlingen gick till Suicide Zero och deras arbete med självmordsprevention. Det var en härlig dag fylld med aktiviteter för hela familjen. Sensus och andra ideella organisationer hade informationsbord där vi kunde svara på frågor och ge råd. Så här säger Liv Nordberg, verksamhetsutvecklare på Sensus:


Vi tycker det är viktigt att vara med i suicidpreventiva arbetet. Vi vill få ner siffran, vi vill att människor ska må bättre och hitta aktiviteter på sin fritid som är meningsfulla.


Dagen avslutades med en minnesceremoni där vi hedrade de som har förlorat sina liv till följd av självmord. Vi la över hundra blommor i vattnet för att minnas de vi har förlorat, de som kämpar och de som lämnades kvar. 42 av blommorna symboliserade de 42 människor som vi mist under år 2022 i Örebro län. Det blev en mycket känslosam stund där vi fick möta många sörjande anhöriga. Livemusik spelades och det var en fin stund för reflektion och gemenskap.

Vi på Sensus Örebro län är mycket nöjda med Vecka för livet och ser fram emot att fortsätta samarbeta med Region Örebro län inför hösten 2024. Det är viktigt att fortsätta arbeta för att öka medvetenheten och minska stigmat kring psykisk ohälsa och suicid. Tillsammans kan vi göra skillnad och rädda liv.