Funktionsrättsprojekt synliggör livsvillkor och framtidsdrömmar

27 december, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Projekt "Rättigheterna är våra" lyfter fram livet med funktionsvariation i Västerbotten. Det treåriga initiativet strävar efter att skapa en mer inkluderande framtid och ge röst åt de ofta ohörda erfarenheterna av personer med funktionsnedsättning.

"Rättigheterna är våra" är ett treårigt funktionsrättsprojekt som startade upp i februari 2023. Syftet är att visa hur livet är för dem av oss som lever med normbrytande funktionalitet i Västerbotten. Projektet ska också lyfta drömmar om hur ett jämlikt Västerbotten skulle kunna se ut och fungera om vi alla fick samma möjligheter.

Projektet drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum, och finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Personer med funktionsnedsättning utgör en omfattande grupp i samhället med stor inneboende mångfald. Gemensamt för dem är någon form av nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Detta inkluderar människor som lever på många olika sätt och där ens funktionsnedsättning påverkar livet i olika grad.

Bakgrunden till projektet är att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har försämrats över tid, många människor hamnar mellan stolarna i välfärdssystemet, och att personer med funktionsnedsättning är en stor grupp i samhället som inte ofta får sina röster hörda.

Projektet utgår från berättelser som samlas in runt om i länet. Under hösten 2023 har insamling av berättelser påbörjats i flera kommuner, exempelvis genom djupintervjuer och genom kreativa workshops där deltagare får diskutera sina rättigheter i grupp och uttrycka sina åsikter genom text och bild.

Insamlingen i länet kommer att fortsätta under våren 2024. Utifrån de insamlade berättelserna kommer projektet att arbeta för påverkan och förändring inom utvalda funktionsrättsområden. Projektet ska även bygga upp en regional tankesmedja som samlar expertis inom funktionsrätt. Slutligen ska berättelserna synliggöras i en unik och tillgänglig utställning på Västerbottens museum under våren 2025.