Funkisteatern ger vidgade perspektiv

10 november, 2020
  • Dans och teater
  • Demokrati och rättigheter

Funkisteatern är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Sensus. Syftet med teatern är att erbjuda en plattform där man får möjlighet att spela en roll som inte är jag. Att testa sina gränser, förmågor och rädslor utan att behöva ta personligt ansvar för dessa. Att ta andras perspektiv för att på så sett få en inblick i hur andra upplever samma sak. Men också kunna få dela med sig av vem just jag är, hur jag fungerar och vill ha det.

Funkisteaterns ursprung är egentligen ett sammelsurium av personer som alla tyckte att det saknades en uttrycksform för målgruppen som vanligtvis ingår i daglig verksamhet. En uttrycksform som kan leda till eftertanke och bra samtal.

Det var en grupp från skilda världar som träffades, för att se om de kunde hitta en plattform där de kunde samarbeta kring detta. Siv Eriksson från Sensus, dramapedagogen/teaterledaren Anita Carlsson, Pelle Mårdh och Eva Salomonsson från Kulturverkstan samt arbetshandledaren Susanne Wallin-Emilsson.

De träffades för att prata ihop sig om vad det var de brann för i teater och kom snabbt fram till följande: Genom teatern kunde vi erbjuda en plattform där man som skådespelare fick möjlighet att spela en roll som inte var jag. Att testa sina gränser, förmågor och rädslor utan att behöva ta personligt ansvar för dessa. Att ta andras perspektiv för att på så sett få en inblick i hur andra upplever samma sak. Men också kunna få dela med sig av vem just jag är, hur jag fungerar och vill ha det.

Syftet var att ge personer med olika funktionsvariationer möjlighet att delta i studiecirklar kring teater, skådespeleri och att forma innehåll och manus. Med hjälp av Arbete och Aktivitet vid Eskilstuna kommun kunde målgruppen nås. Det kom in anmälningar och i Sensus lokaler startade nu skådespelar- och manuscirklar tillsammans med cirkelledaren och dramapedagogen Anita Carlsson. Nu kunde de starta resan med att skapa manus till en första föreställning, som längre fram fick namnet Dom kallar oss brukare.

Ett genomgående tema blev självupplevda händelser från daglig verksamhet som gemensamt ”skruvades till” för att passa in i föreställningen.

Här finns den strikta Biggan och den mer lösningsorienterade Kenta som arbetshandledare. Brukaren Åsas hemmavårdsdag går helt överstyr då ny personal ska introduceras i arbetet. Det hela slutar med att Åsa slänger ut personalen. I pjäsen får vi också möta den nya brukaren Kalle och se hur han blir bemött på sin nya dagliga verksamhet.

Pjäsen är också kryddad med flera musik och sånginslag. Under hösten 2020 spelades pjäsen tre gånger på Eskilstuna teaters stora scen innan corona-restriktioner satte stopp för fler föreställningar. Samarbetet mellan Sensus och Eskilstuna kommun fortsätter i ett kommande teaterprojekt som just har påbörjats.