Bild: Scandinav bildbyrå

Frukostföreläsningar för fackligt förtroendevalda

9 december, 2019
  • Arbetsliv

Under 2019 genomförde Sensus i västra Sverige frukostföreläsningar för deltagare och från flera olika TCO-förbund. Sensus samarbete med TCO-förbunden syftar till att vässa och stödja de förtroendevalda i sina fackliga roller. Tillsammans tar vi fram aktiviteter och utbildningsinsatser utifrån ett folkbildningsmässigt och pedagogiskt perspektiv.

Vi har i vårt arbete med enskilda fackförbund sett att det finns många fler likheter utifrån uppdraget än vad vi kunde ana från början. Alla de fackliga förbunden har sina unika förutsättningar men det finns också frågor som är aktuella för alla, som till exempel villkorsfrågor, lönebildning, arbetsmiljö och rekrytering av medlemmar. Sensus kan genom frukostträffarna erbjuda en mötesarena som sträcker sig bortom de enskilda förbunden och geografiska områden. Det skapar förutsättningar för givande dialog och att synergier kan uppstå.

- För att hålla kostnaderna nere och ständigt ha aktuella teman hålls träffarna i Sensus lokaler och de allra flesta föreläsningar hålls av förbunden. . Fika och inbjudan har ordnats av Sensus. Framgångskonceptet är skapat!, berättar Katarina Wallgren, verksamhetsutvecklare på Sensus.

Vi har haft många deltagare och från flera olika förbund, och vi har delat med oss och lärt oss mycket av varandra. Vi kommer att göra samma satsning under 2020, det finns många fler fantastiska föreläsare inom förbunden som vi kan ha på Sensus FFFF, frukostföreläsningar för fackligt förtroendevalda.

Föreläsningar 2019

  • Fackförbundens historia
  • Forskningsrapporten: Den avvikande anställde
  • Värdegrundsarbete
  • Hot och våld på arbetsplatsen
  • Rekrytera medlemmar och förtroendevalda