Fortbildning på distans för kyrkomusiker och körledare

30 november, 2020
  • Musik – Körsång
  • Tro och religion

Tillsammans med Sveriges kyrkosångsförbund och Linköpings domkyrkoförsamling utvecklar Sensus Östra Götaland sedan många år tillbaka fortbildning riktad till kyrkomusiker och körsångare i regionen.

När pandemin slog till lade vi snabbt om årets utbud till distans. En oväntad men glädjande effekt var att kurserna visade sig vara mycket intressanta även för musiker och sångare i andra delar av landet.

Vi bistod ledarna med planeringsstöd, konton till digitala mötesrum samt utrustning och hjälp med att spela in kurserna.

Exempel på fortbildning som genomfördes var Barnkör och notläsning, Starta orgelskola, Barnkör – vardag och visioner, Ung musikplats och Att leda gosskör.