Första hjälpen till psykisk hälsa

15 december, 2020
  • Friskvård och hälsa
  • Samtal om livet

MindShift Gotland är en förening som samlar projekt och initiativ inom området psykisk hälsa. Tillsammans med MindShift Gotland utbildar Sensus Gotland instruktörer inom programmet Första hjälpen för psykisk hälsa. Målet är att tio procent av Gotlands befolkning ska ha genomgått en Första hjälpen-kurs om fem år.

MindShift Gotland är en ideell förening vars syfte är att samla olika projekt och initiativ inom området psykisk hälsa. I samarbete med Sensus Gotland driver föreningen bland annat projektet Guldhjärnan med målet att sprida kunskap om psykisk hälsa.

Inom projektet utbildas instruktörer i programmet Mental Health First Aid (MHFA), eller Första hjälpen till psykisk hälsa på svenska. Programmet drivs idag från Karolinska institutet. Under 2020 har 33 gotlänningar certifierats till MHFA-instruktörer.

Sensus Gotland ansvarar för Första hjälpen-kurserna som genomförs i cirkelform. Målet är att tio procent av Gotlands befolkning ska ha genomgått en Första hjälpen-kurs om fem år.

Med anledning av pandemin har flera kurser fått skjutas upp, men inom kort kommer även digitala utbildningar erbjudas.

Tillsammans med MindShift Gotland har Sensus Gotland under året ordnat fysiska och digitala möten, föreläsningar och workshops.