Föreläsning om den samiska kulturen

30 november, 2023
  • Historia
  • Konst och hantverk
  • Demokrati och rättigheter

Under en föreläsning i Forshaga församlingshem fick deltagarna lära mer om den samiska kulturen, med särskilt fokus på renskötsel. Den både informativa och engagerande föreläsningen med Maria Leek gav en djupare förståelse i de utmaningar och möjligheter som kommer med att som renskötare leva i samklang med naturen och dess årstider.

Renskötsel är en central del av den samiska kulturen och det var detta som stod i centrum under föreläsningen. Deltagarna fick lära sig om de olika aspekterna av renskötsel under året, och hur årstiderna påverkar arbetet.

En viktig del av föreläsningen var att belysa det gemensamma arbetet inom familjen. I den samiska kulturen är renskötsel inte bara ett yrke, utan en livsstil som involverar hela familjen. Alla åldrar finns representerade och bidrar med sina unika kunskaper och erfarenheter till arbetet med renarna.

Föreläsningen gav också en praktisk inblick i den samiska kulturen genom att visa och diskutera olika typer av utrustning.

Föredragshållaren Maria Leek delade med sig av sina kunskaper om hur man syr skor och andra beklädnader, vilket gav deltagarna en förståelse för de traditionella hantverkskunskaper som fortfarande är levande inom den samiska kulturen.

Forshaga 2