För Into The Woods betyder hållbarhet allt

2 september, 2022
  • Musik – Band och artister
  • Hållbar utveckling

I juli månad arrangerades skogsfestivalen Into The Woods vid tre tillfällen i Unnaryd. Festivalen har ett starkt hållbarhetsfokus där målet är ett minimalt klimatavtryck med cirkulär ekonomi.

Elektriciteten till musikutrustning och matlagning kommer från solenergi som samlas och lagras i batterier på plats, maten lagas av lokalt producerade råvaror och allt avfall tas om hand och återvinns eller återanvänds.

Artister som Daniel Norgren, Frida Hyvönen och Bombino lockade hundratals människor till skogen där de även kunde delta i aktiviteter som yoga, lindy hop, skogshantverk, slackline och mycket annat.