Bild: Följeslagarprogrammet

20 år av följeslagare i Israel och Palestina

1 februari, 2023

Ekumeniska Följeslagarprogrammet verkar för att stödja människors kamp för fred i Israel och Palestina genom fysisk närvaro och rapportering om situationen till hemländerna.

Under 20 år har Ekumeniska följeslagarprogrammet skickat följeslagare till Israel och Palestina. Ambitionen är att genom fysisk närvaro stödja människors kamp för fred samt observera och rapportera om situationen till sina hemländer. Utgångspunkten för arbetet är folkrätten och icke-våldsprincipen.

Sensus stödjer följeslagarprogrammet tillsammans med andra tio svenska organisationer och kyrkosamfund i Sveriges Kristna Råd (SKR). Sensus bidrar med folkbildningskunskaper och pedagogiskt arbete till utveckling av Följeslagarprogrammet och deltar aktivt både i rekryteringsarbete samt spridande av följeslagarnas rapporter för att öka kunskap och medvetenhet hos den svenska allmänheten.

”Vi ber ödmjukt om skydd för hela vårt folk, för att kunna återskapa förtroende och säkerhet mellan israeler och palestinier. Vi ber fredsälskande människor från hela världen att förena sig med oss i vår strävan för en rättvis fred.” (Vädjan till Kyrkornas världsråd, från kyrkoledare i Jerusalem, 2001)

följeslagarporgrammet_1
Bild: Följeslagarprogrammet

År 2022 rapporterade FN-organet OCHA om det mest dödliga året på Västbanken sedan 2016. Rivningar av hem, skolor och andra byggnader har har ökat under pandemin, och fortsätter att göra det.

Sedan starten 2002 har 2000 följeslagare från 25 länder deltagit i programmet. Under 2022 har 14 personer sänts av SKR till olika delar av Israel och Palestina.

Läs gärna deras rapporter om händelser och människor de möter under sina tre månader på plats: foljeslagarprogrammet.se/rapporter