Festivalen We love Farsta – ett medborgarinitiativ

28 november, 2023
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

När sommaren var i full blom i slutet av juni, samlades invånare i Farsta med en gemensam vision – att skapa ett tryggare samhälle. Bakgrunden var de tragiska skjutningarna som skakat området under våren. En arbetsgrupp bestående av ett tiotal engagerade individer och föreningar bildades med syftet att organisera en festival. Målet var att stärka sammanhållningen i Farsta och skapa en plattform för invånarna att lära känna varandra och knyta nya kontakter.

För att förverkliga denna vision inledde arbetsgruppen ett samarbete med flera lokala aktörer, däribland företagarföreningen, Farsta stadsdelsförvaltning och Svenska kyrkan. Med stöd från bland andra Sensus studieförbund, kunde festivalen bli verklighet.

Festivalen blev en succé med ett rikt program som inkluderade författarsamtal, uppträdanden av lokala artister, dansgrupper och ett pappa-barn lopp genom Farsta. Dessutom erbjöds en workshop med Kristna Fredsrörelsen och samtal med fängelseimam och fängelsepastor.

Festivalen gav mersmak och arbetsgruppen, nu ett växande nätverk, planerar att bilda en förening. Denna festival var ett viktigt steg mot att skapa ett tryggare Farsta, och visar på kraften i gemenskap och samarbete. Med stöd från organisationer som Sensus studieförbund, kan lokala initiativ som detta blomstra och göra verklig skillnad i människors liv.