Existensiella samtal –Ledardag på vandring

7 juni, 2024
  • För ledare (ämne)

Med fokus på att kombinera naturupplevelser med ledarutveckling, lockade Sensus Västra Sveriges årliga vandringsevent ledare från olika organisationer. Genom vandringar i Uddevalla och Lerum fick deltagarna möjlighet att fördjupa sig i samtal om existentiell hållbarhet och ledarskap, samtidigt som de njöt av natursköna miljöer.

I maj arrangerade Sensus Västra Sverige Ledardag på vandring, en i Uddevalla och en i Lerum, en aktivitet som kombinerar naturupplevelser med ledarutveckling. Evenemanget, som nu genomförts för tredje året i rad, lockade ledare från olika organisationer och föreningar, bland annat Svenska kyrkan, Scouterna och frivilligcentralerna.

I Uddevalla vandrade gruppen på strandpromenaden och slingan Jorden runt vid Sveriges äldsta badort Gustafsberg. I Lerum vandrade man etapp 5 på Gotaleden mellan Lerum och Floda. Deltagarna fick på respektive vandring möjlighet att vandra tillsammans samtidigt som de deltog i djupgående samtal om existentiell hållbarhet och ledarskap. Julia Engborg, omställare och samhällsvetare, var med som guide. Hon bidrog med insikter och ställde frågor som rörde sig kring hur vi som människor förhåller oss till vår planet och de utmaningar som klimatkrisen för med sig, inte bara miljömässigt utan även som en existentiell och meningsbärande kris.

Ledardag-2
I Uddevalla vandrade gruppen på strandpromenaden och slingan Jorden

Deltagarna uppmuntrades att reflektera både individuellt och i grupp kring dessa teman och hur de relaterar till deras egna roller som ledare. Genom att kombinera fysisk aktivitet med mentala och emotionella övningar skapades ett unikt utrymme för personlig utveckling och nya perspektiv. En av deltagarna var Anna Karlsson från Floda, och hon var mycket nöjd med ledardagen.

Jag har mött härliga människor och haft utvecklande och inspirerande samtal. Jag tar med mig mycket från idag till hur jag vill jobba med pratpromenader. Jag behövde även den här dagen personligen, säger Anna.

Båda ledardagarna präglades av öppna och givande diskussioner som berikades av de olika perspektiven från deltagarna. Genom att steg för steg vandra genom natursköna miljöer och samtidigt engagera sig i samtal om viktiga samtidsfrågor, bidrog Ledardag på vandring till både personlig och kollektiv insikt och utveckling.

Sensus Västra Sverige ser fram emot att fortsätta traditionen med Ledardag på vandring och att vidareutveckla konceptet för att möta deltagarnas behov och samhällets föränderliga utmaningar.