Eva-Marie Karlsson Kempi drivs av att få samtala om det som är viktigt

1 mars, 2021
  • Samtal om livet

Eva-Marie Karlsson Kempi är diakon i Visby Domkyrkoförsamling och har en lång bakgrund som cirkelledare. Hon har samarbetat med Sensus i en rad olika sammanhang, nu senast som instruktör för Första hjälpen till psykisk hälsa, ett projekt som drivs av MindShift Gotland.

Månadens cirkelledare i mars 2021 heter Eva-Marie Karlsson Kempi. Eva-Marie arbetar som diakon i Visby Domkyrkoförsamling. Hon har ett stort engagemang i MindShift Gotland och var med och startade föreningen för snart två år sedan. MindShift Gotland arbetar med frågor som på olika sätt rör psykisk hälsa och är idag en av de föreningar som Sensus Gotland samarbetar med. Eva-Marie är utbildad instruktör och cirkelledare inom MHFA – Första hjälpen till psykisk hälsa där deltagarna utbildas till första hjälpare. Cirklarna ges över hela Gotland.

Eva-Marie har en lång bakgrund som cirkelledare och har samarbetat med Sensus i en rad olika sammanhang. Till exempel har hon lett cirklar i matlagning för studenter i samarbete med Campus Gotland. Kulturprogram som Husman med gäst och en hel vecka med temat Barnets rätt i Visby Domkyrka under sommaren 2020 är också Sensus-aktiviteter som Eva-Marie varit drivande i.

Eva-Marie startade sin bana som cirkelledare redan 1987 i Nyköping i studieförbundet SKS som idag är en del av Sensus. Då var områdena mission och rättvisa. 1999 i S:t Nicolaikyrkan Örebro var hon aktiv i ett stort Dag Hammarskiöldprojekt med Sensus och Svenska kyrkan. I Örebro ledde Eva-Marie även studiecirklar om möten i vård och omsorg för personal inom dessa yrken.

Eva-Marie säger att hon tycker det är både utvecklande, roligt och givande att vara cirkelledare och rekommenderar alla som någon gång tänkt tanken att ta chansen.

– Det roligaste med att vara cirkelledare är att få ta sig tid att prata om det som är viktigt och att möta människor. Det svåraste är att nå ut och kommunicera om cirkelns kraft. Att skapa förståelse för vilken möjlighet det ger att vara med i ett sådant här sammanhang med spännande samtal och möten. Jag tror att det är något som många egentligen längtar efter men att det inte riktigt har landat i hur bra möjligheter som ges till detta inom folkbildningen, säger Eva-Marie.

Om digitaliseringen som skett snabbt under det senaste året menar Eva-Marie att det är ett bra komplement till den fysiska cirkeln och att det under rådande omständigheter är det bra att det fungerat så fint med digitala möten.

– Men det händer ju något annat när man träffas fysiskt. Kroppsspråk, blickar, atmosfär i luften omkring oss, beröring, en klapp på axeln eller en kram, lägger hon till.

På frågan om var ifrån Eva-Marie hämtar sin inspiration svarar hon att det i grunden är hennes nyfikenhet som driver henne att möta nya människor i nya situationer. Och så klart mitt kall, säger hon. En cirkel som hon gärna skulle vilja starta skulle handla om diakonins kraft i hela samhället.

– Jag tänker att det är Guds Ande som inspirerar mig, som visar mig på nya engagemang och tankar. Som om det är meningen att jag skall göra just detta, säger Eva-Marie.

När Eva- Marie inte är cirkelledare och inte jobbar så kopplar hon gärna av med yoga, renovera i hemmet eller med att vara på sin kolonilott.

– Att rensa ogräs, det är något terapeutiskt med det, avslutar Eva-Marie.

I Månadens cirkelledare vill vi lyfta fram exempel på våra inspirerande ledare inom Sensus Stockholm-Gotland.