Ett samarbete med Dramaten

27 november, 2023
  • Dans och teater

Ett spännande samarbete mellan Sensus studieförbund och Dramaten inleddes under våren 2022. Målet var att öppna upp Dramatens dörrar för en publik som tidigare inte haft möjlighet att besöka teatern eller ta del av dess utbud. Responsen från Sensus samverkande föreningar var överväldigande. Mer än 80 personer från olika föreningar fick chansen att uppleva en av Dramatens föreställningar vid generalrepetitionen.

Samarbetet mellan Sensus och Dramaten fortsatte att växa och utvecklas. Dramaten uttryckte intresse för att samarbeta kring samtal om föreställningen ”Maktens diskreta charm”. Med hjälp av Sensus breda nätverk kunde vi arrangera en samtalskväll med författaren Sonia Sherefay och regissören Ahmed El-Attar. Samtalet kretsade kring teman som kulturmöte, integration och uppväxtvillkor.

Som en del av samarbetet erbjöd Dramaten deltagarna vid samtalet fribiljetter till föreställningen Maktens diskreta charm. Resultatet blev att över 300 deltagare fick möjlighet att ta del av denna unika teaterupplevelse.

I början av november utvidgades samarbetet ytterligare. Då bjöd vi tillsammans med Dramaten in till ett samtal kring föreställningen Pappas födelsedag. Manusförfattaren Alejandro Leiva Wenger och freds- och icke-våldsutbildaren Anna Wikman diskuterade ämnen som familj, livet i exil och frågan om huruvida vi kan lita på våra minnen.

Detta samarbete mellan Sensus och Dramaten är ett lysande exempel på hur vi kan arbeta tillsammans för att göra kultur mer tillgänglig och skapa meningsfulla samtal kring viktiga ämnen. Vi ser fram emot att fortsätta detta framgångsrika samarbete och utforska nya möjligheter för att engagera och inspirera vår publik.