Bild: Magnus Aronson

En utställning om fred i skuggan av konflikt

27 december, 2023
  • Tro och religion

I en tid av global oro blev utställningen "Råg i Ryggen" i Vist/Vårdnäs pastorat en kraftfull påminnelse om fredens betydelse. Medan konflikten mellan Hamas och Israel eskalerade, bjöd pastoratet in besökare att reflektera över religionsdialog och mänsklig värdighet genom broderier och bön.

Under sex veckor hösten 2023 hade Vist/Vårdnäs pastorat strax utanför Linköping utställningen Råg i Ryggen hos sig. Pedagog Kristina Bengtsson berättar:

"Det har varit så värdefullt att ha utställningen Råg i Ryggen hos oss under den här tiden. Kriget mellan Hamas och Israel bröt ut under samma tid som vi fick utställningen, och utställningens teman med religionsdialog och fred blev då än mer aktuella och viktiga att lyfta. Den spännande kombinationen av broderier och citat talar tydligt och profetiskt till vår samtid och ger oss råg i ryggen att stå upp för alla människors värde och värdighet."

Utställningen har varit öppen för både ungdomsgrupper och personal. Vi har i våra två kyrkor bjudit in till utställningen med följande ord:

Ta dig tiden att gå in i kyrkan och titta på utställningen. Ta in broderibilderna, välj en bild och dela gärna med någon varför du fastnade för just det broderiet, den bilden. Sätt dig sedan i en kyrkbänk och låt Johannes Paulus II bön vara med dig.

Skapare av natur och mänsklighet, av sanning och skönhet, hör min röst ty det är rösten hos alla dem som fallit offer för alla krig, och allt våld mellan människor och nationer.

Hör min röst, ty det är rösten av alla barn som lider och som i framtiden kommer att lida, när människor förlitar sig på vapen och krig.

Hör min röst, när jag ber dig ingjuta i alla människors hjärtan fredens vishet, rättvisans kraft och gemenskapens glädje.

Hör min röst, ty jag talar tillsammans med alla de människor i alla länder och alla tider som inte önskar krig och som är beredda att gå fredens väg.

Hör min röst, och ge insikt och styrka så att vi kan möta Hat med kärlek, orättvisa med rättvisa, Nöd med offervillighet, krig med fred. O Gud, hör min röst och ge världen din eviga frid.

Amen.