Bild: Scandinav bildbyrå

En meningsfylld väntan under asyltiden

19 november, 2019
  • Ny i Sverige

Syftet med verksamheten i Sörmland (Eskilstuna och Malmköping) är att skapa en meningsfull väntan för att förenkla vägen in i det svenska samhället. Så att du är förberedd när förhoppningsvis det positiva beskedet om uppehållstillstånd kommer.

Här har vi skapat mötesplatser där människor får möjlighet att motiveras till att vara aktiva och nyfikna deltagare.

Genom att få information och kännedom om samhället och arbetsmarknaden så ökar möjligheten för en bra etablering. En annan viktig sak är att lära sig hur du själv kan söka information på flera språk.

Det svenska språket är en grundsten och under 2019 har vi haft både lärande och givande sammankomster. Här kopplar vi ihop språket med olika ämnen. Om vi exempelvis lär oss vad olika kroppsdelar heter så leder samtalet in på hälsa eller kanske hur tar jag kontakt med sjukvården.

Ord som familj, barn, man, hustru mm leder till samtal om exempelvis barns rättigheter, jämställdhet. Allas våra rättigheter är viktigt att prata om men även våra skyldigheter.

Verksamheten sker med folkbildningens pedagogik som grund där innehållet är deltagarstyrt. En kombination av böcker, internet, bilder, filmer, studiebesök och framför allt engagerade ledare gör att vi ofta får god och glad respons av deltagare. Härligt, spännande och ibland utmanande med många olika kulturer som möts. Viktigt att skapa en samhörighetskänsla där alla får möjlighet att vara med.

Förutom Sörmland så hade Sensus Svealand under 2019 asylverksamhet i både Västmanland och Dalarnas län, bl.a. med TIA-projekt.