En dynamisk mötesplats för samhällsengagemang och folkbildning

28 november, 2023
  • Religionsdialog
  • Tro och religion

Järvaveckan har under de senaste åren etablerat sig som en betydande mötesplats i Sverige för samhällsengagerade aktörer.

Sedan 2016 har företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare samlats på Spånga IP i nordvästra Stockholm för att utbyta tankar, idéer och erfarenheter. Sensus studieförbund har varit en del av denna dynamiska arena sedan dess begynnelse, i samarbete med Stockholms Länsbildningsförbund och andra studieförbund. Vi har bidragit till att organisera en rad aktiviteter och seminarier, samt sprida kunskap om folkbildning inom en mängd olika teman och för olika målgrupper.

Ett av de initiativ vi är särskilt stolta över att ha varit en del av är "Tro på Järva". Detta initiativ, som vi samarbetade kring med Interreligiösa rådet i Stockholm (IRiS), Sveriges interreligiösa råd (SIR) och Tillsammans för Sverige, gav oss möjlighet att under fyra dagar arrangera seminarier på teman som "Ung och troende" och "Vår jord, vår tro".

Deltagarna vid Järvaveckan fick möjlighet att ta del av olika workshops i vårt tält. Här kunde de lära sig mer om olika trossamfund och hur dessa samarbetar. Det var en fantastisk möjlighet för oss att både dela med oss av vår kunskap och lära oss mer om de olika perspektiv som finns inom vårt samhälle.