Döden fattas oss – hur vi blir fungerande människor

10 mars, 2023
  • Livsfrågor

Ett femtiotal personer samlades under en dag på Sensus mötesplats Malmö för samtal om döden, livet och resan däremellan. Dagen bestod av föreläsningar av inbjudna gäster samt panelsamtal.

Böcker såldes av Anna Lindman och Lars Björklund och där fanns också en utställning med Lars Björklunds dikter. Det här var två av gästerna som tillsammans med Susanne Nilsson och Ulrika Randver medverkade. Elisabeth Bergagård från Sensus presenterade våra ”samtalsformer” för ledare; Meningen med mig, Vuxendialog och Livsberättargrupper.

Själva grundtanken med dagen var att vi skulle bli mer hela som människor om vi tar in döden i livet igen. Om vi pratar om döden, skapar utrymme för döden (fysiskt och mentalt), skapar/återskapar ritualer för döden. Förr var döden en del av livet, det är det inte längre.

Dagen avrundades som sig bör med tankeväckande ord: ”Vi blir inte fungerande människor om vi inte hittar ett sätt att tala om, reflektera över och bearbeta fyra viktiga områden i våra liv: friheten, den existentiella ensamheten, meningen med mitt liv och döden.”