Diplomerad HR-specialist – en populär och omtyckt utbildning

30 oktober, 2020
  • Arbetsliv

Långt över hundra personer deltar årligen i Sensus olika diplomutbildningar. En populär och omtyckt diplomutbildning som genomförs flera gånger varje år är Sensus Diplomerad HR-specialist.

Utbildningen vänder sig till de som har personalarbete som sin huvudsakliga arbetsuppgift eller är chefer och har personalansvar.

Utbildningen ger deltagarna möjlighet att utvecklas och stärkas i sin yrkesroll samt ger kunskaper som gör att deltagarna kan arbeta strategiskt med HR-frågor och ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på sin arbetsplats.

Branschöverskridande erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra deltagare är viktiga inslag i utbildningen.

Grazyna Zachrisson, som arbetar som Payroll Responsible på Kongsberg Automotive säger så här efter avslutad utbildning:

– Välinvesterad tid i en utbildning som kommer till nytta direkt. Redan under själva utbildningstiden har jag haft möjlighet att tillämpa och prova den nyvunna kunskapen på min arbetsplats. Otroligt kompetenta och erfarna kursledare som delar med sig av sin kunskap, breddar kursplanen och inspirerar till ytterligare djupdykning i ämnen. Utbildningssamordnande personal på Sensus är mycket måna om var och en kursdeltagare och bjuder på högsta servicen.

Sensus Diplomutbildningar

  • Långt över hundra personer deltar årligen i våra olika diplomutbildningar.
  • Syftet är att ge yrkesverksamma inom olika områden möjlighet att utvecklas och stärkas i sina yrkesroller.
  • Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket gör att kompetenser och erfarenheter möts.
  • Utbildningsgrupperna består av max 16 deltagare.
  • Samtliga ledare har en teoretisk utbildning kompletterad med en mångårig praktisk tillämpning.
  • Övriga diplomutbildningar: Diplomerad HR-koordinator, Diplomerad projektledare, Diplomerad lönespecialist, Diplomerad redovisningsekonom, Diplomerad kommunikatör, Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan