Digitala introduktionsdagar i Music Mind Games

9 december, 2021
  • Musik – Instrument och sång
  • Musik – Körsång

På golvet framför sina datorer satt kyrkomusiker, pedagoger, musiklärare och förskolepersonal och lade ut kortlekar, sjöng med i sånger och ramsor, läste rytmer och lekte med i lekar för att under två digitala introduktionsdagar lära sig om metoden Music Mind Games.

Kortlekar, mattor av notlinjer och färgglada plastnoter är alla fantasifulla delar av undervisningsmaterialet Music Mind Games. Ett väl utarbetat pedagogiskt material där du lär dig musikteori och notläsning på ett lustfyllt och roligt sätt. Under två digitala kursdagar arrangerade av Sensus Norrland presenterades metoden av Sveriges enda Teacher Trainer i Music Mind Games Magdalena Prahl Broström.

På golvet framför sina datorer satt kyrkomusiker, pedagoger, musiklärare och förskolepersonal och lade ut kortlekar, sjöng med i sånger och ramsor, läste rytmer och lekte med i lekar för att lära sig om Music Mind Games. Några av deltagarna hade köpt egna Music Mind Games-boxar och kunde göra övningarna på egen hand hemma samtidigt som ledaren. Det var enkelt att följa med även utan tillgång till materialet, men de flesta deltagarna uttryckte genast att de ville införskaffa det till sina egna verksamheter.

Många av deltagarna såg stora möjligheter att använda materialet och metoden inte bara till verksamhet riktad till barn, utan även i ungdomskörer, tillsammans med äldre deltagare i kyrkokörer eller som en av deltagarna uttryckte det:

— Man slutar inte leka bara för att man är vuxen, man blir vuxen för att man slutar leka - eller glömmer bort det.

Röster från kursdagarna
Mycket bra! Innehållet var fantastiskt och det fungerade bra att gå kursen digitalt!

Anonym deltagare