Digital kurs i notskrivning med MuseScore – en djupdykning i musikens digitala värld

3 juni, 2024
  • Musik – Instrument och sång

En interaktiv och djupgående kurs i notskrivningsprogrammet MuseScore som erbjöd både nybörjare och erfarna användare en möjlighet att utveckla sina färdigheter och förverkliga musikaliska idéer.

Den 22 maj anordnade Sensus en digital kurs i notskrivningsprogrammet MuseScore, som är utformat för att skapa och redigera musiknoter i ett digitalt format. Kursen, som pågick i två timmar, riktade sig till både nybörjare och de som tidigare använt liknande program men önskade fördjupa sina kunskaper.

Under kursens gång fick deltagarna en omfattande genomgång av MuseScores olika funktioner. De lärde sig bland annat hur man anpassar text och noter, ändrar taktarter med mera. Dessa färdigheter är värdefulla för alla som arbetar med musikarrangemang och komposition, oavsett om det är på en amatör- eller professionell nivå.

Ett praktiskt inslag under kursen var att deltagarna själva fick använda programmet för att arbeta med två specifika uppgifter. Den första uppgiften bestod i att skriva text till en melodi, vilket kräver en förståelse för hur text och musik samverkar. Den andra uppgiften fokuserade på att sätta ackord till en annan melodi.

Genom att direkt tillämpa de nya kunskaperna i praktiska övningar kunde deltagarna inte bara lära sig programmet utan också se hur det kan användas för att förverkliga egna musikaliska idéer. En typ av lärande där målet ofta är att deltagarna ska kunna omsätta teori till praktik. Kursen är ett exempel på hur Sensus strävar efter att erbjuda relevanta utbildningar inom olika kreativa och kulturella områden.