Digital inkludering för funktionsnedsatta och äldre

28 december, 2023
  • Demokrati och rättigheter

Projektet "Klara Färdiga IT" av Sensus Svealand syftar till att öka IT-kunskapen och IT-säkerheten bland funktionsnedsatta och äldre.

Under 2023 har Sensus Svealand framgångsrikt genomfört det första året av Allmänna Arvsfondsprojektet "Klara Färdiga IT". Projektet, som leds av Sensus Svealand och verksamhetsutvecklare Ulrika Wiborgh i samarbete med Glädjeverket i Bollnäs kommun, syftar till att öka IT-kunskapen och IT-säkerheten bland funktionsnedsatta och äldre.

I år två expanderar projektet från Gävleborgs län till att även inkludera Dalarnas län. Projektledare Malin Sahlin och IT & kommunikationsledare Andreas Lidberg från Glädjeverket styr projektets kurs, med stöd av fem ungdomar som utbildats till kursledare genom Sensuspedagogen. Calle Svensson, attitydambassadör hos Sensus Svealand, bidrar som referensperson.

En höjdpunkt var konferensen på Bollnäs Kulturhus den 15 september, där Rättighetscentrum Dalarna och Diskrimineringsbyrån Gävleborg deltog. Polisen Jan Olsson inledde evenemanget med ett viktigt anförande om IT-säkerhet och bedrägerier, vilket underströk projektets relevans och betydelse.

De båda Antidiskrimineringsbyråerna avslutade med att föreläsa om diskrimineringslagen och gav exempel på diskriminering inom IT-relaterade frågor som kan drabba målgrupperna.