Different Sounds – Ett EU-projekt som sträcker sig över tre länder

2 juli, 2024
  • Musik – Band och artister

Different Sounds är ett musikprojekt som sträcker sig över tre länder och utforskar ljud från otraditionella instrument. Genom konserter och en e-bok bjuder projektet in till kreativt uttryck och kulturellt utbyte.

Different Sounds är ett gränsöverskridande musikprojekt som involverar Sverige, Polen och Tyskland. Under två års tid samarbetar Medis 5/Sensus, Psoni i Polen och IB i Tyskland för att skapa en serie konserter och en e-bok. Projektets kärna är att utforska och integrera ljud från ovanliga instrument som glas, metallskålar och pinnar, vilka traditionellt inte anses lika prestigefyllda som till exempel fiolen eller trumpeten.

Projektet har resulterat i sex konserter, med två framträdanden i varje deltagande land. I Polen ägde konserterna rum i Warszawa och Gdansk, medan Tyskland välkomnade musikerna under en Pridefestival. I Sverige samlades publiken i Årsta Folkets hus i Stockholm. Tobias Andersson, en av de svenska deltagarna, delar sin entusiasm över samarbetet: – Det har varit väldigt roligt att spela ihop med så många. Förutom all gemenskap har det varit en berikande musikalisk erfarenhet.

Utöver konserterna har projektet också inkluderat skapandet av en e-bok med sagor för både barn och vuxna. Deltagarna från de olika länderna har bidragit med berättelser och illustrationer. Den svenska delen av boken innehåller en historia skriven av Lars Järling och illustrerad av Sam Ahlstrand. Berättelsen följer en vas som står i en hotellfoajé och drömmer om att sjunga opera. Trots en oväntad vändning i karriären, där vasen får en sprucken stämma, fortsätter den att sjunga jazz.

Projektet Different Sounds är inte bara en hyllning till musikalisk mångfald, utan också ett exempel på hur kultur kan överbrygga nationella gränser och skapa varaktiga samarbeten. Genom att kombinera musik och berättande har deltagarna skapat en unik plattform för kreativt uttryck och kulturellt utbyte.

DS 1