Det går inte att inte kommunicera

27 januari, 2023
  • Media och kommunikation

För att bättre nå ut med folkbildningens viktiga budskap och för att kunna ge stöd åt Sensus medlemsorganisationer i kommunikationsfrågor utbildar sig medarbetarna i region Skåne-Blekinge i kommunikation.

Syns du inte, finns du inte är en mening som är mer relevant än någonsin i dagens samhälle. Mycket går otroligt snabbt och saker förändras innan de ens har hunnit börja. Hur ska vi förhålla oss till detta och samtidigt verka för ett livslångt lärande som förändrar, berikar och berör på djupet? Om detta, men också mycket annat, utbildade sig region Skåne-Blekinges medarbetare vid fyra olika tillfällen under hösten.

Margareta Clarén, biträdande regionchef i Skåne-Blekinge, höll i förmiddagarna tillsammans med Terése Bergsten som är kommunikatör i regionen. Så här säger Margareta om varför det är viktigt för folkbildningen att kommunicera:

Det handlar mycket om att ta tillbaka ägarskapet över vår berättelse i dagens snabba kommunikationssamhälle. Vi måste visa på betydelsen av folkbildning samt möjligheten att lära utifrån sin egen position. Att hitta tillbaka till den ursprungliga värdegrunden för folkbildningen helt enkelt. Den som lätt tappas bort i vår effektivitets- och mätbarhetssträvan.

Under utbildningen fick medarbetarna träna på att formulera budskap - den berömda hisspitchen -, samt öva på att skapa kommunikationsplaner för verksamheten. Samtal fördes också kring Sensus ledstjärna för kommunikation. Vad menar vi till exempel när vi säger att alla kommunicerar? Vad innebär det och hur gör vi det bäst i den verklighet som råder? Detta och slutligen hur Sensus kan stötta och samverka kommunikativt med medlemsorganisationer och andra samverkansparter stod på agendan.

Varför behöver vi vässa vår kommunikation Margareta?

– Vi, liksom alla andra, behöver visa på de positiva effekter som folkbildningen ger individerna som är med, och hur vi, som studieförbund, är med och bidrar positivt till att detta sker. Vi behöver visa att vi ger människor egenmakt och människor med egenmakt blir (oftast) mer delaktiga samhällsmedborgare.

Därför är det viktigt att föreningar och organisationer med samma målsättningar och/eller liknande värdegrunder samarbetar mer, för då når vi ut bredare och får större genomslag och förankring. Tillsammans med andra når vi fler, orkar mer och kan göra mer. Därför måste vi jobba med kommunikationen sinsemellan och utåt, avslutar Margareta.

Sensus ledstjärna för kommunikation

Ledstjärnan beskriver hur Sensus ser på kommunikation, vilka vi vill vara och hur vi vill kommunicera. Den används som guide i vårt dagliga arbete.

Vi är folkbildare
Vi vill vara folkbildare i alla möten med människor, både fysiskt och digitalt. Vi strävar efter att samtala och skapa möjligheter för delaktighet, reflektion och bildning i vår kommunikation.

Vi hjälps åt
Vi tar aktivt vara på möjligheter att kommunicera och ser kommunikationen som en del av vars och ens uppgift.

Vi bygger relationer
Starka relationer och samarbete är en förutsättning för Sensus. Vi vill vara bästa tänkbara partner för dem vi samarbetar med. Därför är vi nyfikna, personliga och prioriterar samtal i alla former. Vi möter människor där de är och förutsätter inte att de ska komma till våra platser. Vi är snabba på att ge respons när någon tar kontakt. Vi lyfter fram dem vi samarbetar med och är stolta över det de åstadkommer som ligger i linje med Sensus uppdrag.

Vi gillar enkelhet
Vi uttrycker oss enkelt och begripligt. På egna platser gör vi det enkelt för besökaren att hitta rätt, så intuitivt som möjligt. Vi försöker alltid utgå ifrån mottagarens perspektiv och förutsättningar när vi kommunicerar. Vi berättar och talar till olika sinnen, därför använder vi gärna bild, ljud och film. Våra gemensamma interna redskap för att kommunicera, som t ex webb och nyhetsbrev, ska vara tillräckligt enkla för att många ska kunna använda dem.

Vi vill vara lätta att känna igen
Vi vill att det ska vara lätt för människor att känna igen Sensus, oavsett i vilket medium vi möts, var i landet eller inom vilket intresseområde. Därför följer vi den grafiska profilen och gör det enkelt att använda den. Vi använder våra värderingar som kompass för hur vi pratar och agerar i mötet med andra.

Vi strävar efter ständiga förbättringar
Vi vågar prova nya sätt att kommunicera och är noga med att lära av både framgångar och misstag. Vi tar vara på statistik och utvärderingar för att analysera och utveckla det vi gör. Vi delar kunskap och erfarenheter och hjälper varandra att bli bättre.